Ceník plynospotřebiče 2023

 1. Výjezd vozu - 900Kč
 2. Práce technika - 1000Kč/hod
 3. Pravidelný roční servis (revize) plyn a elektro kotle do 25 KW - 2400 Kč/ks
 4. Pravidelný servis plyn. zažízení nad 25 KW - 70 Kč/Kw
 5. Měření Co ve spalinách - 600 Kč/ks
 6. Práce po 17 hod. (pokud jsou technici ve službě) + 50%
 7. Práce so-ne (pokud jsou technici ve službě) + 100%
 8. Uvedení plynového kotle do provozu (turbo , atmosferický) - od 1500 Kč/ks
 9. Uvedení plynového kotle do provozu (kondenzační) - od 3000 Kč/ks
 10. Měření Co ve spalinách a v prostoru včetně protokolu.- 600 Kč/ks
 11. Doprava po Praze - zdarma jen výjezd vozu
 12. Doprava mimo Prahu 15kč/km + výjezd .
 13. Servis plyn zařízení od 1.4 do 1.8 - 1000 Kč / ks
 14. Zrušení objednané zakázky 24 hod předem a méně - 500 Kč

Všechny ceny jsou uvedeny bez DPH

Hodinová sazba je účtována vždy za každou započatou hodinu.

U starších kotlu muže dojít k nechtěnému poškození součástek z důvodu křehkosti materiálů , která je způsobená dlouhodobým vlivem teplot . Tyto součástky si následně hradí zákazník .Na námi dodaný materiál je standartní záruka a řeší naše firma . Na dodaný materiál jako subdodávkou si řeší zákazník sám . 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ceník elekto kotlů 2023

 1. Výjezd vozu - 900Kč
 2. Práce technika - 1000Kč/hod
 3. Pravidelný roční servis (revize) plyn a elektro kotle do 25 KW - 2400 Kč/ks
 4. Pravidelný servis elektro kotle  nad 15 KW - 30 Kč/Kw
 5. Práce po 17 hod. (pokud jsou technici ve službě) + 50%
 6. Práce so-ne (pokud jsou technici ve službě) + 100%
 7. Uvedení elekto kotle kotle do provozu  - od 1500 Kč/ks
 8. Měření odběru ve fázích z důvodu kapacity jističe - 600 Kč/ks
 9. Doprava po Praze - zdarma jen výjezd vozu
 10. Doprava mimo Prahu 20kč/km + výjezd .
 11. Servis elektrokotle od 1.4 do 1.8 - 1000 Kč / ks
 12. Zrušení objednané zakázky 24 hod předem a méně - 500 Kč

Všechny ceny jsou uvedeny bez DPH

Hodinová sazba je účtována vždy za každou započatou hodinu.

U starších kotlu muže dojít k nechtěnému poškození součástek z důvodu křehkosti materiálů , která je způsobená dlouhodobým vlivem teplot . Tyto součástky si následně hradí zákazník .Na námi dodaný materiál je standartní záruka a řeší naše firma . Na dodaný materiál jako subdodávkou si řeší zákazník sám . 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ceník kanalizace platný od 1.9.2023

Od 7.3.2022 bude učtována položka 300 ,-Kč ke každému výjezdu na zakázku a ke každé motohodině z důvodu nárustu cen.

 

Výjezd vozu (dodávka) 

Výjezd vozu jen kamera 

900,-Kč

900,-Kč

Výjezd  souprava se sacím vlekem .

Výjezd vozu MB 5tun (čistící speciál s 2m2 vody )

Dopravné mimo Prahu je učtováno za km

1900,-Kč

1200,-Kč

15,-Kč/km

Práce jednoho technika  1000,-Kč/hod

Práce tlakového vozu 

Práce tlak vozu + sací vlek

1900,-Kč/hod

2700,-Kč/hod

Čištění kanalizace motorovým pérem minimum 2500kč 90-290,-Kč/1bm

Čištění kanalizace tlakovým vozem

Frézování kanalizace vodní frézou dle náročnosti 

110-390,-Kč/1bm

400-1000,-Kč/1bm

Monitorování kanalizace (nástrčnou kamerou)  0-15m -- 2500 Kč 90-190,-Kč/1bm
Monitorování kanalizace (samochodnou kamerou) 0-15m--- 2500 Kč 50-190,-Kč/1bm

Záznam kanalizace (usb)

Záznam kanalizace (úschovna)

500,-Kč/1kus

300,-Kč/1zaslání

Trasování potrubí kanalizace (základní vyhledání místa 1500,- Kč )

Zjišťování zápach pomocí tlakového kouře (základní použití stroje 2000,-Kč ) + sazba technika

1900,-Kč/hod

2000,-Kč/hod

Tlakové zkoušky kanalizace včetně protokolu

Použítí vysavače (paušál)

1500-3900,-Kč/úsek

500,- Kč

 

Výjezd vozu je učtován vždy když auto dojede na zakázku .

Minimální účtovaná částka za zásah tlakového vozu činí 4000 Kč

Minimální účtovaná částka za čištění moto péro do 10m činí 2500 Kč

Minimální účtovaná částka za použití nástrčné kamery činí 2500 kč

Ceny jsou bez DPH .

 

Případně smluvený zásah, který bude proveden v pracovní dny po 17 hodině nebo soboty a neděle včetně svátků je účtován příplatek 2000 Kč za jednoho technika.  (posádka je dvoučlenná)

Poptávky posílejte na email : info@atlantik-servis.cz . Případné dotazy a nabídky Vám rádi  nezávazně zpracujeme.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------