Monitorování kanalizace

Kamerové prohlídky potrubí včetně záznamu

Provedeme monitoring (revizi) kanalizace potrubní kamerou. Zhotovíme podrobný protokol a nahrajeme stav potrubí na DVD. Odhalíme skryté vady a příčiny ucpávání kanalizace, stanovíme způsob odstranění poruchy kanalizace. Určíme přesnou polohu kanalizace, tzv. trasování kanalizace, zjistíme přesně poruchu v kanalizaci. Přesná lokalizace závady v kanalizaci ušetří náklady, není nutné k lokalizaci závady provádět zemní práce. Kompletní vybavení je umístěno v našem servisním voze.

Nejčastější důvody pro kontrolu kanalizace

  • zjištění příčiny poruchy potrubí či kanalizace
  • přejímka kanalizace po rekostrukci nebo výstavbě
  • revize kanalizace po opravě
  • zjištění technického stavu kanalizace