Zkoušky těsnosti

Po dokončení výstavby nové sítě, při kontrole starých rozvodů nebo po rekostrukci potrubí či kanalizace, je nutné provést zkoušky těsnosti kanalizace dle ČSN. Zkoušky lze provádět vodou nebo vzduchem. Zkouška vzduchem je rychlejší a méně nákladná. Zkoušky těsnosti provádíme dle normy ČSN 1610.

Zkouška těsnosti vodou

 • vizuální kontrolu kanalizačního potrubí k provedení zkoušky
 • kontrola utěsnění kanalizačních přípojek
 • osazení těsnících vaků, napojení na zdroj vody
 • kontrola zkoušeného kanalizačního potrubí při plnění vodou, odvzdušnění
 • měření úbytku vody při zkoušce
 • vystavení zkušebního protokolu

Zkouška těsnosti vzduchem

 • kontrola nového kanalizačního potrubí či po provedení sanací – dokumentace kvality provedení prací
 • kontrola těsnosti kanalizačních šachet
 • identifikace netěsných úseků kanalizačního systému
 • vhodná metoda pro všechny typy konstrukčních materiálů trub
 • vystavení zkušebního protokolu

Zkoušky těsnosti kanalizace tlakovým vzduchem je progresivní alternativou zkouškám těsnosti kanalizace vodou. Rychlost a ekonomičnost metody ocení zejména provozovatelé potrubí velkých profilů. Výhodou je i vysoká mobilita zařízení. Zkoušky jsou prováděny v souladu s ČSN EN 1610 (75 6114), na přání zákazníka je možné provádět zkoušky těsnosti kanalizačního potrubí podle dalších norem a předpisů.