Odvoz fekálií

Vývozy lapolů a separačních jímek

Jímky sloužící k zachycení tekutých odpadů je po zaplnění možné buď vyčistit pouhým odčerpáním odpadu, to se ale doporučuje pouze v případech, kdy je odpad tvořen jenom z tekutých složek, nebo odčerpáním včetně kompletního vyčištění to se zase doporučuje v případech, kdy odpad obsahuje i pevné částice, čímž se samozřejmě prodlouží a hlavně zlepší funkčnost zařízení.

Provádíme:

  • odčerpání odpadu
  • vyčištění přítokového a odtokového potrubí
  • dočištění jímky
  • odčerpání odpadu z čištění
  • odvoz a zneškodnění odpadu 
  • čistění odlučovačů ropných látek
  • čistění tukových jímek
  • čištění technologických jímek
  • čištění ČOV
  • čištění septiků a žump