Topení

Činnost našeho servisu pokrývá veškeré služby spojené se zajištěním provozu topných zařízení ( plyn kotlů )

Naše společnost nezajiˇštuje pouze servis ale také dodávky včetně instalací u koncových zákazníků.

Naše firma má také certifikáty na záruční servis plynových kotlů a spotřebičů nejběžnějších značek.

Samozřejmostí jsou také pravidelné kontroly a revize.